Iphone 4S-16GB trắng cũ

Iphone 4S-16GB trắng cũ

Bảo hành 6 tháng

3.150.000

SKY IM-A830S,K,L (Vega Racer 2)

SKY IM-A830S,K,L (Vega Racer 2)

Bảo hành 6 tháng

1.000.000

SAMSUNG GALAXY NOTE- N700 (96%-99,9)

SAMSUNG GALAXY NOTE- N700 (96%-99,9)

Bảo hành 6 tháng

2.300.000

LG OPTIMUS LTE II MỚI 96%-99,9%

LG OPTIMUS LTE II MỚI 96%-99,9%

Bảo hành 6 tháng

2.000.000

GALAXY S2HD LTE 99%

GALAXY S2HD LTE 99%

Bảo hành 6 tháng

2.400.000

LG Optimus VU F100SLK

LG Optimus VU F100SLK

Bảo hành 6 tháng

1.200.000

SAMSUNG GALAXY NOTE 2

SAMSUNG GALAXY NOTE 2

Bảo hành 6 tháng

2.400.000

Iphone 5 - 16GB trắng

Iphone 5 - 16GB trắng

Bảo hành 12 tháng

3.600.000

SKY VEGA A820 (S,L)

SKY VEGA A820 (S,L)

Bảo hành 6 tháng

1.500.000

SKY IM-A810S TRẮNG (VEGA LTE M SKT)

SKY IM-A810S TRẮNG (VEGA LTE M SKT)

Bảo hành 6 tháng

1.400.000

SKY IM-A800S TRẮNG (VEGA LTE SKT)

SKY IM-A800S TRẮNG (VEGA LTE SKT)

Bảo hành 6 tháng

1.400.000

LG OPTIMUS G like new

LG OPTIMUS G like new

Bảo hành 12 tháng

1.650.000

Iphone 5 trắng - 32GB

Iphone 5 trắng - 32GB

Bảo hành 6 tháng

3.200.000

LG OPTIMOUS LTE (SU640)

LG OPTIMOUS LTE (SU640)

Bảo hành 6 tháng

1.600.000

SAMSUNG GALAXY S1

SAMSUNG GALAXY S1

Bảo hành 6 tháng

1.000.000

IM A760S TRẮNG (VEGA RACER I SKT)

IM A760S TRẮNG (VEGA RACER I SKT)

Bảo hành 6 tháng

1.200.000

SAMSUNG GALAXY S2 (mới 99,9%)

SAMSUNG GALAXY S2 (mới 99,9%)

Bảo hành 6 tháng

2.000.000

LG OPTIMOUS LTE (LU 6200)

LG OPTIMOUS LTE (LU 6200)

Bảo hành 6 tháng

1.800.000

Iphone 5 64Gb

Iphone 5 64Gb

Bảo hành 12 tháng

3.400.000

Điện Thoại MyLy - Địa chỉ: 98B Thanh Xuân - TT. Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc Giang - Hotline: 0984 215 678 - © Copyright 2015 dienthoaimyly.com