LG GK (F220K)

LG GK (F220K)

Bảo hành 12 tháng

2.000.000

LG GX ( F310)

LG GX ( F310)

Bảo hành 12 tháng

2.300.000

LG GK (F220K)

LG GK (F220K)

Bảo hành 6 tháng

2.000.000

Galaxy S4 LTE-A

Galaxy S4 LTE-A

Bảo hành 12 tháng

2.800.000

Galaxy S4 ( ram 2GB- 32GB)

Galaxy S4 ( ram 2GB- 32GB)

Bảo hành 12 tháng

2.600.000

LG G2 (F320)

LG G2 (F320)

Bảo hành 12 tháng

2.300.000

LG Vu 2 (F200)

LG Vu 2 (F200)

Bảo hành 6 tháng

1.500.000

Galaxy S3 LTE 32GB

Galaxy S3 LTE 32GB

Bảo hành 6 tháng

1.800.000

Optimus LTE3 ( F260)

Optimus LTE3 ( F260)

Bảo hành 12 tháng

1.800.000

SKY IM-A850S (VEGA R3)

SKY IM-A850S (VEGA R3)

Bảo hành 6 tháng

1.800.000

VEGA IRON (SKY A870)

VEGA IRON (SKY A870)

Bảo hành 6 tháng

1.850.000

Vega s5 (A840)

Vega s5 (A840)

Bảo hành 6 tháng

1.200.000

Samsung M-style (M340s)

Samsung M-style (M340s)

Bảo hành 6 tháng

1.800.000

Vega No.6 (A860)

Vega No.6 (A860)

Bảo hành 12 tháng

2.000.000

LG optimus G-Pro

LG optimus G-Pro

Bảo hành 6 tháng

2.000.000

LG SU760-3D

LG SU760-3D

Bảo hành 6 tháng

1.600.000

LG Tag - F120

LG Tag - F120

Bảo hành 6 tháng

1.800.000

Sky A770 (99,9%)

Sky A770 (99,9%)

Bảo hành 6 tháng

1.700.000

IP4 32G-QT 99%

IP4 32G-QT 99%

Bảo hành 6 tháng

1.500.000

Samsung Galaxy Hoppin

Samsung Galaxy Hoppin

Bảo hành 6 tháng

1.400.000

Điện Thoại MyLy - Địa chỉ: 98B Thanh Xuân - TT. Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc Giang - Hotline: 0984 215 678 - © Copyright 2015 dienthoaimyly.com