LG OPTIMOUS LTE (LU 6200)

LG OPTIMOUS LTE (LU 6200) (Cũ)

Bảo hành 6 tháng

1.800.000

LG OPTIMOUS LTE (SU640)

LG OPTIMOUS LTE (SU640) (Cũ)

Bảo hành 6 tháng

1.600.000

LG OPTIMUS G like new

LG OPTIMUS G like new (Mới)

Bảo hành 12 tháng

2.800.000

LG Optimus VU F100SLK

LG Optimus VU F100SLK (Mới)

Bảo hành 12 tháng

1.700.000

LG OPTIMUS LTE II MỚI 96%-99,9%

LG OPTIMUS LTE II MỚI 96%-99,9% (Cũ)

Bảo hành 6 tháng

2.500.000

LG Tag - F120

LG Tag - F120 (Cũ)

Bảo hành 6 tháng

1.800.000

LG SU760-3D

LG SU760-3D (Cũ)

Bảo hành 6 tháng

1.600.000

LG optimus G-Pro

LG optimus G-Pro (Mới)

Bảo hành 12 tháng

3.400.000

Optimus LTE3 ( F260)

Optimus LTE3 ( F260) (Mới)

Bảo hành 12 tháng

2.500.000

LG Vu 2 (F200)

LG Vu 2 (F200) (Mới)

Bảo hành 12 tháng

2.500.000

SAMSUNG GALAXY S2 (mới 99,9%)

SAMSUNG GALAXY S2 (mới 99,9%) (Cũ)

Bảo hành 6 tháng

2.000.000

SAMSUNG GALAXY S1

SAMSUNG GALAXY S1 (Cũ)

Bảo hành 6 tháng

1.000.000

SAMSUNG GALAXY NOTE 2

SAMSUNG GALAXY NOTE 2 (Mới)

Bảo hành 12 tháng

4.200.000

GALAXY S2HD LTE 99%

GALAXY S2HD LTE 99% (Cũ)

Bảo hành 6 tháng

2.400.000

SAMSUNG GALAXY NOTE- N700 (96%-99,9)

SAMSUNG GALAXY NOTE- N700 (96%-99,9) (Cũ)

Bảo hành 6 tháng

2.300.000

Samsung Galaxy Hoppin

Samsung Galaxy Hoppin (Cũ)

Bảo hành 6 tháng

1.400.000

Samsung M-style (M340s)

Samsung M-style (M340s) (Cũ)

Bảo hành 6 tháng

1.800.000

Galaxy S3 LTE 32GB

Galaxy S3 LTE 32GB (Mới)

Bảo hành 12 tháng

3.200.000

Galaxy S4 ( ram 2GB- 32GB)

Galaxy S4 ( ram 2GB- 32GB) (Mới)

Bảo hành 12 tháng

4.500.000

Galaxy S4 LTE-A

Galaxy S4 LTE-A (Mới)

Bảo hành 12 tháng

5.000.000

IM A760S TRẮNG (VEGA RACER I SKT)

IM A760S TRẮNG (VEGA RACER I SKT) (Cũ)

Bảo hành 6 tháng

1.200.000

SKY IM-A800S TRẮNG (VEGA LTE SKT)

SKY IM-A800S TRẮNG (VEGA LTE SKT) (Cũ)

Bảo hành 6 tháng

1.400.000

SKY IM-A810S TRẮNG (VEGA LTE M SKT)

SKY IM-A810S TRẮNG (VEGA LTE M SKT) (Cũ)

Bảo hành 6 tháng

1.400.000

SKY VEGA A820 (S,L)

SKY VEGA A820 (S,L) (Cũ)

Bảo hành 6 tháng

1.500.000

SKY IM-A830S,K,L (Vega Racer 2)

SKY IM-A830S,K,L (Vega Racer 2) (Mới)

Bảo hành 12 tháng

1.700.000

Sky A770 (99,9%)

Sky A770 (99,9%) (Cũ)

Bảo hành 6 tháng

1.700.000

Vega No.6 (A860)

Vega No.6 (A860) (Mới)

Bảo hành 12 tháng

3.200.000

Vega s5 (A840)

Vega s5 (A840) (Mới)

Bảo hành 12 tháng

2.200.000

VEGA IRON (SKY A870)

VEGA IRON (SKY A870) (Mới)

Bảo hành 12 tháng

3.400.000

SKY IM-A850S (VEGA R3)

SKY IM-A850S (VEGA R3) (Mới)

Bảo hành 12 tháng

2.500.000

Iphone 5 64Gb

Iphone 5 64Gb (Mới)

Bảo hành 12 tháng

6.000.000

Iphone 5 trắng - 32GB

Iphone 5 trắng - 32GB (Mới)

Bảo hành 12 tháng

5.800.000

Iphone 5 - 16GB trắng

Iphone 5 - 16GB trắng (Mới)

Bảo hành 12 tháng

5.700.000

Iphone 4S-16GB trắng cũ

Iphone 4S-16GB trắng cũ (Cũ)

Bảo hành 6 tháng

3.400.000

IP4 32G-QT 99%

IP4 32G-QT 99% (Cũ)

Bảo hành 6 tháng

2.700.000

iphone 6  gold 16gb

iphone 6 gold 16gb (Mới)

Bảo hành 12 tháng

13.000.000

iphone 6  grey 16gb

iphone 6 grey 16gb (Mới)

Bảo hành 12 tháng

12.500.000

iphone 5s gold 16gb

iphone 5s gold 16gb (Mới)

Bảo hành 12 tháng

9.600.000

iphone 5s grey 16gb

iphone 5s grey 16gb (Mới)

Bảo hành 12 tháng

8.000.000

iphone 4s 64gb

iphone 4s 64gb (Cũ)

Bảo hành 6 tháng

3.500.000

sony xperia z

sony xperia z (Mới)

Bảo hành 12 tháng

4.000.000

sony xperia z1 Tmobile

sony xperia z1 Tmobile (Mới)

Bảo hành 12 tháng

5.300.000

sony xperia z1

sony xperia z1 (Mới)

Bảo hành 12 tháng

6.200.000

sony xperia z3

sony xperia z3 (Mới)

Bảo hành 12 tháng

11.000.000

sony xperia z2

sony xperia z2 (Mới)

Bảo hành 12 tháng

7.500.000

Không tìm thấy sản phẩm nào

Không tìm thấy sản phẩm nào

zenfone 5 - Ram 2gb

zenfone 5 - Ram 2gb (Mới)

Bảo hành 12 tháng

2.400.000

zenfone 5 - Ram 1gb

zenfone 5 - Ram 1gb (Mới)

Bảo hành 12 tháng

2.100.000

zenfone 6

zenfone 6 (Mới)

Bảo hành 12 tháng

3.000.000

Không tìm thấy sản phẩm nào

Điện Thoại MyLy - Địa chỉ: 98B Thanh Xuân - TT. Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc Giang - Hotline: 0986 108 088 - © Copyright 2015 dienthoaimyly.com